Дефиниране на диапазон за база от данни

Можете да укажете диапазон от клетки в електронна таблица, който да бъде използван като база от данни. Редовете на такъв диапазон за база от данни съответстват на записите, а клетките във всеки ред – на полетата в БД. В диапазона може да се извършват сортиране, групиране, търсене и изчисления, както в обикновена база от данни.

Икона Внимание

Диапазоните за база от данни могат да се редактират и цитират само в електронната таблица, която ги съдържа. Диапазоните за база от данни не са достъпни в изгледа с източници на данни на LibreOffice.


За да дефинирате диапазон за база от данни

  1. Изберете диапазона от клетки, който искате да зададете като диапазон за база от данни.

  2. Отворете Данни - Дефиниране на област.

  3. В полето Име въведете име на диапазона за база от данни.

  4. Натиснете Повече.

  5. Укажете настройките на диапазона за база от данни.

  6. Натиснете OK.

Моля, подкрепете ни!