Клетки с валутен формат

В LibreOffice Calc можете да покажете числата във всякакъв валутен формат. Когато щракнете върху иконата Валута Икона от лентата Форматиране, за да форматирате число, клетката се форматира с подразбирания валутен формат, заложен в - Езици и локали - Общи.

Икона Бележка

Обменът на документи на LibreOffice Calc може да доведе до недоразумения, ако вашият документ на LibreOffice Calc се зареди от потребител, използващ друг валутен формат по подразбиране.


В LibreOffice Calc можете да зададете такова форматиране, че число, форматирано като „1,234.50 €“, да продължи да се показва в евро в друга страна, а не например като сума в долари.

Текущият формат за валута може да се променя в диалога Форматиране на клетки (изберете раздела Форматиране - Клетки - Числа) чрез две настройки за държава. В комбинираното поле Език изберете основните настройки за десетичен разделител и разделител на хилядите. В списъчното поле Форматиране можете да изберете валутния символ и позицията му.

  1. Например, ако зададеният език е „По подразбиране“ и използвате германски локал, текущият формат ще бъде „1.234,00 €“. Използва се точка за разделител на хилядите и запетая за десетичен разделител. Ако сега изберете подчинения формат „$ Английски (САЩ)“ от списъчното поле Форматиране, ще получите следния формат: „$ 1.234,00“. Както виждате, разделителите остават същите. Променен е само знакът за валута, но основният формат остава същият, както в настройката на локала.

  2. Ако в Език промените клетките на „Английски (САЩ)“, настройката на англоезичния локал също ще се пренесе и форматът по подразбиране ще е „$ 1,234.00“.

Моля, подкрепете ни!