Импортиране и експортиране на CSV текстови файлове с формули

CSV файловете (от Comma Separated Values – стойности, разделени със запетаи) са файлове в текстов формат, съдържащи съдържанието на клетките от единичен лист от електронна таблица. За разделител между клетките може да се използва запетая, точки и запетая или друг знак. Текстовите низове се поставят в кавички, числата се пишат без кавички.

За да импортирате CSV файлове

 1. Изберете Файл - Отваряне.

 2. В полето Тип на файл, изберете формата "Текст с разделители (CSV)". Изберете файла и натиснете Отваряне. Когато файлът е с разширение .csv, типът на файла се разпознава автоматично.

 3. Ще видите диалога Импортиране на текстови файлове. Натиснете OK.

Икона Съвет

Ако csv файлът съдържа формули, но вие искате да импортирате резултатите от тях, изберете - LibreOffice Calc - Изглед и изтрийте отметката в полето Формули.


За да експортирате формули и стойности като CSV файлове

 1. Щракнете в листа, който искате да запишете като csv файл.

 2. Ако искате да експортирате формулите като формули, например във вида =SUM(A1:B5), направете следното:

  Изберете - LibreOffice Calc - Изглед.

  Във Визуализиране, отбележете полето Формули. Натиснете OK.

  Ако искате да се експортира изчисленият резултат вместо формулите, не отбелязвайте Формули.

 3. Изберете Файл - Записване като. Ще видите диалога Записване като.

 4. В полето Тип на файл изберете "Текст с разделители (CSV)".

 5. Въведете име и натиснете Записване.

 6. В появилия се диалогов прозорец Експортиране на текстови файлове изберете знаковия набор и разделителите за поле и за текст в експортираните данни и натиснете OK.

 7. Ако е необходимо, след записването изтрийте отметката в полето Формули, за да видите отново изчислените резултати в таблицата.

Моля, подкрепете ни!