Консолидиране на данни

По време на консолидирането съдържанието на клетките от няколко листа ще бъде комбинирано на едно място.

За да комбинирате съдържание на клетки

 1. Отворете документа, съдържащ областите с клетки, които ще бъдат консолидирани.

 2. Изберете Данни - Консолидиране, за да отворите диалога Консолидиране.

 3. От полето Област с изходни данни изберете областта от клетки, която ще се обединява с други области.

  Ако областта не е наименувана, щракнете в полето след Област с изходни данни. Появява се мигащ курсор за въвеждане на текст. Въведете адреса на първата област с изходни данни или изберете областта с мишката.

 4. Натиснете Добавяне, за да вмъкнете избрания диапазон в полето Диапазони за консолидиране.

 5. Изберете допълнителните области и натискайте Добавяне след всяко избиране.

 6. Определете къде искате да се показва резултатът, като изберете целева област в полето Копиране на резултата в.

  Ако областта за резултата не е наименувана, щракнете в полето след Копиране на резултата в и въведете адреса на областта. Можете да изберете областта и с мишката или като поставите курсора в горната й лява клетка.

 7. Изберете функция от полето Функция. Функцията определя как ще се свързват стойностите от консолидираните области. По подразбиране се използва функцията „Sum“.

 8. Натиснете OK, за да консолидирате областите.

Допълнителни настройки

Натиснете Повече в диалога Консолидиране, за да се покажат допълнителните настройки:

Данните от консолидираните области и областта цел ще бъдат записани при записването на документа. Ако по-късно отворите документ, в който е било извършено консолидиране, тези данни отново ще са налични.

Моля, подкрепете ни!