Подчертаване на отрицателни числа

Можете да форматирате клетките с числов формат, който оцветява отрицателните числа в червено. Също така можете да дефинирате собствен числов формат, в който отрицателните числа са оцветени в друг цвят.

  1. Изберете клетките, после изберете Форматиране - Клетки.

  2. В раздела Числа изберете числов формат и отметнете полето Червени отрицателни числа. Натиснете OK.

Числовият формат е дефиниран в две части. Форматът за положителните числа и нулата е дефиниран преди знака точка и запетая, а форматът на отрицателните числа – след този знак. Можете да смените кода (RED) в Код на формат. Например, вместо "RED" въведете YELLOW. Ако новият код се появи в списъка след натискането на бутона Добавяне, това е валиден запис.

Моля, подкрепете ни!