Задаване на формати чрез формула

Функцията STYLE() може да бъде прибавена към съществуваща формула в клетка. Например заедно с функцията CURRENT можете да оцветите клетката в зависимост от съдържанието й. Формулата =...+STYLE(IF(CURRENT()>3, "Червено", "Зелено")) прилага върху клетката стил „Червено“ , ако стойността й е по-голяма от 3, и стил „Зелено“ в противен случай.

Ако желаете да приложите формула върху всички клетки от избрана област, можете да използвате диалога Търсене и замяна.

 1. Изберете всички желани клетки.

 2. Изберете Редактиране - Търсене и замяна от менюто.

 3. В полето Търсене въведете: .*

  „.*“ е регулярен израз, който съвпада с произволно съдържание на клетка.

 4. Въведете следната формула в полето Замяна: =&+STYLE(IF(CURRENT() > 3; "Червено"; "Зелено"))

  Символът „&“ обозначава текущото съдържание на полето Търсене. Редът трябва да започва със знак равно, все едно е формула. Приема се, че стиловете „Червено“ и „Зелено“ вече съществуват.

 5. Отбележете полетата Регулярни изрази и Само в текущата селекция. Натиснете Търсене - всички.

  Ще бъдат осветени всички клетки от селекцията, които имат някакво съдържание.

 6. Натиснете Замяна - всички.

Моля, подкрепете ни!