Обръщения към URL

Например, ако сте намерили страница в Интернет, съдържаща текуща информация за цени на акции в клетки от електронна таблица, можете да заредите тази страница в LibreOffice Calc чрез следната процедура:

  1. В документ на LibreOffice Calc поставете курсора в клетката, в която искате да вмъкнете външните данни.

  2. Изберете Лист - Външни връзки. Ще се появи диалоговият прозорец Външни данни.

  3. Въведете в диалоговия прозорец URL адреса на документа или уебстраницата. URL адресът трябва да бъде във вида http://www.my-bank.com/table.html. За локални файлове или файлове в локалната мрежа URL адресът представлява пътят, показван в диалоговия прозорец Файл - Отваряне.

    LibreOffice зарежда уебстраницата или файла във „фонов режим“, т.е. без да я показва. В голямото списъчно поле на диалоговия прозорец Външни данни ще видите имената на всички листи и наименувани области, измежду които можете да избирате.

  4. Изберете един или повече листове или наименувани области. Можете също да включите функцията за автоматично обновяване през n минути. Накрая натиснете OK.

    Съдържанието ще бъде вмъкнато като връзка в документа на LibreOffice Calc.

  5. Запишете електронната таблица. Когато я отворите отново впоследствие, LibreOffice Calc ще обнови свързаните клетки след съответен въпрос.

  6. В - LibreOffice Calc - Общи можете да изберете дали при отваряне на документа да се извършва обновяване и дали то да бъде напълно автоматично или по ваша заявка. Обновяването може да се стартира ръчно в диалоговия прозорец Редактиране - Връзки.

Моля, подкрепете ни!