Цитиране на клетка от друг документ

В клетка от лист можете да покажете стойността на клетка от друг лист.

По същия начин можете да цитирате клетка от друг документ, стига той вече да е запазен във файл.

За да споменете клетка в същия документ

 1. Отворете нова, празна електронна таблица. По подразбиране тя съдържа единствен лист с име „Лист1“. Добавете втори лист, като щракнете върху бутона + вляво от етикета на листа в долния край (по подразбиране той ще е озаглавен „Лист2“).

 2. Например въведете следната формула в клетката A1 от листа Лист1:

  =Лист2.A1

 3. Щракнете върху етикета Лист2 в долния край на електронната таблица. Поставете курсора в клетката A1 от този лист и въведете текст или число.

 4. Ако превключите обратно към Лист1, ще видите същото съдържание в тамошната клетка A1. Ако съдържанието на Лист2.A1 се промени, ще се промени и това на Лист1.A1.

tip

Когато цитирате лист, чието име съдържа интервали, оградете името с единични кавички: ='Лист с интервали в името'.A1.


tip

В този пример се използва синтаксисът на Calc за формули. Възможно е да се използва и синтаксисът A1 или R1C1 на Excel – това се задава в страницата с настройки за формулите.


За да споменете клетка в друг документ

 1. Изберете Файл - Отваряне, за да заредите съществуваща електронна таблица.

 2. Изберете Файл - Нов, за да отворите нова електронна таблица. Поставете курсора в клетката, в която желаете да вмъкнете външните данни, и въведете знак за равенство, за да покажете, че искате да започнете формула.

 3. Сега превключете към току-що заредения документ. Щракнете върху клетката с данните, които искате да вмъкнете в новия документ.

 4. Превключете обратно към новата електронна таблица. Ще видите, че LibreOffice Calc е добавил във входния ред обръщението към формулата.

  Обръщението към клетка от друг документ съдържа напълно квалифицираното име на другия документ, оградено с единични кавички ('), последвано от диез #, името на листа от другия документ, точка и името или обръщението на клетката.

  Например .

  note

  URI с пътя и името на документа трябва винаги да е ограден с единични кавички. Ако името съдържа единични кавички ('), те трябва да са екранирани чрез две единични кавички (''). Само име на лист може да не бъде в кавички, ако не съдържа интервал или знак, който може да се тълкува като операция, и не е изцяло числово (например '123' трябва да е в кавички).


 5. Потвърдете формулата, като щракнете върху зелената отметка.

 6. Ако плъзнете квадратчето в долния десен ъгъл на активната клетка, за да изберете диапазон от клетки, LibreOffice автоматично вмъква съответните обръщения в съседните клетки. При това пред името на листа се добавя „$“, за да се укаже абсолютно обръщение.

Ако разгледате името на другия документ в тази формула, ще забележите, че то е изписано като URL адрес. Това означава, че можете да въведете и URL от Интернет.

Моля, подкрепете ни!