Копиране само на видимите клетки

Да приемем, че сте скрили няколко реда в област от клетки. Сега искате да копирате, изтривате или форматирате само останалите видими редове.

Поведението на LibreOffice зависи от това как клетките са направени невидими, чрез филтър или ръчно.

Метод и действие

Резултат

Клетките са филтрирани с автофилтър, стандартен филтър или разширен филтър.

Копиране, изтриване, преместване или форматиране на избрана област от видими в момента клетки.

Само видимите клетки от избраната област се копират, изтриват или форматират.

Клетки, които са скрити чрез използване на командата Скриване от контекстното меню на заглавията на редовете или колоните, или посредством план.

Копиране, изтриване, преместване или форматиране на избрана област от видими в момента клетки.

По подразбиране се копират, изтриват, преместват или форматират всички клетки от селекцията, включително скритите. Можете да стесните селекцията до видимите редове или колони, като изберете съответно Редактиране - Избиране - Избиране само на видимите редове или Редактиране - Избиране - Избиране само на видимите колони.


Моля, подкрепете ни!