Защита на клетки от промяна

В LibreOffice Calc можете да защитавате листове и документа като цяло. Можете да изберете дали клетките са защитени от случайни промени, дали формулите могат да се разглеждат в Calc, дали клетките са видими и дали могат да се отпечатват.

Защитата може да бъде зададена с парола, но това не е задължително. Ако сте задали парола, защитата може да бъде премахната само чрез въвеждане на правилната парола.

Забележете, че защитата на клетките с атрибута Защитен влиза в сила само когато защитите цялата таблица. По подразбиране всяка клетка има атрибут Защитен. Затова е необходимо да го премахнете избирателно от клетките, които потребителят трябва да може да променя. След това защитете цялата таблица и запишете документа.

warning

Тези функции на защитата са само превключватели, предотвратяващи непреднамерено действие. Те не са предназначени да гарантират сигурна защита. Например, ако потребителят експортира листа в друг файлов формат, ще може да заобиколи защитата. Има само една сигурна защита: паролата, която можете да приложите, записвайки файл във формат OpenDocument. Записаните с парола файлове могат да се отварят само със същата парола.


 1. Изберете клетките, за които искате да зададете настройки на защитата.

 2. Изберете Форматиране - Клетки и отворете раздела Защита на клетки.

 3. Изберете желаните настройки за защита. Всички настройки ще влязат в сила чак след като защитите листа чрез менюто „Инструменти“ – вижте по-долу.

  Изчистете Защитени, за да позволите на потребителя да променя избраните в момента клетки.

  Отметнете Защитени, за да предпазите от промяна съдържанието и формата на клетката.

  Отметнете Скрити формули, за да скриете и защитите формулите от промяна.

  Отметнете Скриване при печат, за да скриете защитените клетки при отпечатване на документа. Клетките не се скриват при преглед на екран.

 4. Натиснете OK.

 5. Прилагане на настройките за защита.

  За да защитите клетките от последваща промяна, преглед или отпечатване според настройките от диалога Форматиране - Клетки, изберете Инструменти - Защитаване на лист.

  За да защитите от промени структурата на документа, например броя, имената и поредността на листовете, изберете Инструменти - Защитаване структурата на документа.

 6. (Незадължително) Въведете парола.

  warning

  Ако забравите паролата, не можете да отмените защитата. Ако искате да защитите клетките само срещу случайни промени, при защитата не въвеждайте парола.


 7. Натиснете OK.

Моля, подкрепете ни!