Въвеждане на стойности

Calc може да ви помогне въвеждането на данни и стойности в много клетки едновременно. Тази функция може да се настройва според предпочитанията ви.

За да въведете ръчно стойности в област от клетки

Има две функции, които ви помагат при ръчно въвеждане на блок от данни.

Разпознаване на област за нови редове

В реда под ред със заглавие можете да преминавате от една клетка в следващата чрез клавиша Tab. След като въведете стойността в последната клетка от текущия ред, натиснете Enter. Calc ще постави курсора под първата клетка от текущия блок.

разпознаване на области

В ред 3 натиснете Tab, за да преминете от B3 към C3, D3 и накрая – E3. След това натиснете Enter, за да продължите към B4.

Избрана област

Изберете с плъзгане и пускане областта, в която искате да въведете стойности. Започнете плъзгането от последната клетка на областта и отпуснете бутона на мишката, когато посочите първата клетка. Сега можете да започнете да въвеждате стойности. За да преминете към следващата клетка, винаги натискайте клавиша Tab. По този начин няма да напуснете избраната област.

избрана област

Изберете областта от E7 до B3. Сега клетката B3 очаква да въведете данни в нея. Натиснете Tab, за да преминете към следващата клетка в избраната област.

За да въведете автоматично стойности в област от клетки

See Автоматично попълване на данни според съседните клетки.

Моля, подкрепете ни!