Въвеждане на стойности

Calc може да ви помогне въвеждането на данни и стойности в много клетки едновременно. Тази функция може да се настройва според предпочитанията ви.

За да въведете ръчно стойности в област от клетки

Има две функции, които ви помагат при ръчно въвеждане на блок от данни.

Разпознаване на област за нови редове

В реда под ред със заглавие можете да преминавате от една клетка в следващата чрез клавиша Tab. След като въведете стойността в последната клетка от текущия ред, натиснете Enter. Calc ще постави курсора под първата клетка от текущия блок.

разпознаване на области

В ред 3 натиснете Tab, за да преминете от B3 към C3, D3 и накрая – E3. След това натиснете Enter, за да продължите към B4.

Избрана област

Изберете областта, в която искате да въвеждате стойности. Сега можете да започнете да въвеждате от позицията на курсора в избраната област. Натискайте Tab, за да преминавате към следващата клетка, или Shift + Tab, за да се връщате назад. В краищата на избраната област клавишът Tab предизвиква преминаване обратно в нея. Няма да напуснете тази област.

избрана област

Изберете областта от E7 до B3. Сега клетката B3 очаква да въведете данни в нея. Натиснете Tab, за да преминете към следващата клетка в избраната област.

За да въведете автоматично стойности в област от клетки

See Автоматично попълване на данни според съседните клетки.

Моля, подкрепете ни!