Изчисляване в електронни таблици

Следва пример за изчисление в LibreOffice Calc.

 1. Щракнете в клетка и въведете число

 2. Натиснете Enter.

  Курсорът ще се премести надолу в следващата клетка.

 3. Въведете друго число.

 4. Натиснете Tab.

  Курсорът ще се премести надясно в следващата клетка.

 5. Въведете формула, например, =A3 * A4 / 100.

 6. Натиснете Enter.

  Резултатът от формулата се появява в клетката. Ако искате, можете да редактирате формулата в лентата за формули.

  Когато редактирате формула, новият резултат се изчислява автоматично.

Моля, подкрепете ни!