Изчисляване на времеви разлики

Ако искате да изчислите времева разлика, например времето между 23:30 и 01:10 в същата нощ, използвайте следната формула:

=(B2<A2)+B2-A2

По-късният час е B2, а по-ранният е A2. Резултатът от примера е 01:40 или 1 час и 40 минути.

Във формулата целият 24 часов ден има стойност 1, а един час има стойност 1/24. Логическата променлива приема стойност 0 или 1, съответно 0 или 24 часа. На резултата от формулата автоматично е присвоен формат за време поради стойностите на операндите.

Моля, подкрепете ни!