Изчисления с дати и време

В LibreOffice Calc, можете да извършвате изчисления с текущите стойности за дата и час. Например, за да изчислите възрастта си в секунди или часове, следвайте следните стъпки:

  1. Въведете рождената си дата в клетката A1 от електронна таблица.

  2. Въведете следната формула в клетката А3: =NOW() - A1

  3. След натискане на клавиша Enter ще видите резултата във формат за дата. Тъй като резултатът трябва да показва разликата между две дати като брой дни, трябва да форматирате клетката А3 като число.

  4. Поставете курсора в клетка A3, щракнете с десния бутон, за да отворите контекстното меню, и изберете Форматиране на клетки.

  5. Ще се покаже се диалогът Форматиране на клетки. В раздела Числа ще е избрана категорията „Число“. Форматът е „General“, което означава, че резултатът от изчисление с дати ще бъде показан като дата. За да оформите резултата като число, изберете числовия формат „-1234“ и затворете диалоговия прозорец с бутона OK.

  6. В клетката А3 ще се покаже броят дни между сегашната и въведената дата.

  7. Изпробвайте още няколко формули: в A4 въведете =A3*24, за да изчислите часовете, в A5 въведете =A4*60 за минутите и в A6 въведете =A5*60 за секундите. Натискайте клавиша Enter след всяка формула.

Времето от рождената ви дата ще бъде показано в различните единици. Стойностите се изчисляват точно когато натиснете Enter след въвеждане на последната формула. Стойността не се обновява автоматично, въпреки че моментът „сега“ постоянно се променя. В менюто Данни командата Изчисляване - Автоизчисляване обикновено е активна, но автоматичното изчисляване не се прилага върху функцията NOW. Това гарантира, че компютърът ви няма да е непрекъснато зает само с обновяването на таблицата.

Моля, подкрепете ни!