Потребителски кантове в клетки

Можете да прилагате различни видове линии върху избрани клетки.

  1. Изберете клетка или блок от клетки.

  2. Изберете Форматиране - Клетки.

  3. В диалоговия прозорец изберете раздела Кантове.

  4. Изберете желаните настройки за кантове и натиснете „ОK“.

Чрез настройките в областта Подреждане на линиите можете да приложите няколко стила за кантове.

Избрани клетки

В зависимост от избраните клетки тази област изглежда по различен начин.

Селекция

Област за подреждане на линиите

Една клетка

кантове при една избрана клетка

Клетки в колона

кантове при избрана колона

Клетки в ред

кантове при избран ред

Блок от 2x2 или повече клетки

кантове при избран блок от клетки


Подразбирани настройки

Щракнете върху някоя от иконите По подразбиране, за да зададете или нулирате няколко канта наведнъж.

Примери

Изберете блок от около 8x8 клетки, след това изберете Форматиране - Клетки - Кантове.

ред с икони по подразбиране в раздела Кантове

Можете да продължите, за да видите кои линии изтрива или добавя всяка от иконите.

Потребителски настройки

В областта Потребителски можете да щракнете, за да зададете или премахнете отделна линия. Мострата показва линиите в три различни състояния.

Многократното щракване върху ръб или ъгъл превключва между трите състояния.

Типове линии

Изображение

Значение

Черна линия

плътна линия за потребителски кант

Черна линия означава задаване на съответната линия в избраните клетки. Когато сте избрали ширина 0,05 пкт, линията се показва с пунктир. При избран стил с двойна линия се показва двойна линия.

Сива линия

сива линия за потребителски кант

Сива линия се показва, когато съответната линия в избраните клетки няма да се промени. В съответната позиция няма да бъде зададена или премахната линия.

Бяла линия

бяла линия за потребителски кант

Бяла линия се показва, когато съответните линии на избраните клетки ще бъдат изтрити.


Примери

Изберете една клетка, след това изберете Форматиране - Клетки - Кантове.

Щракнете върху долния ръб, за да зададете много тънка линия за долния кант. Всички останали линии ще бъдат изтрити от клетката.

поставяне на тънък долен кант

Изберете стил с по-голяма дебелина на линията и щракнете върху долния ръб. Така ще зададете по-дебела линия като долен кант.

поставяне на дебела линия за кант

Щракнете върху втората от иконите По подразбиране от ляво надясно, за да зададете всичките четири канта. После щракнете неколкократно върху долния ръб, докато се покаже бяла линия. Така ще изтриете долната линия.

изтриване на долния кант

Можете да комбинирате няколко видове и стилове на линия. Последното изображение показва как да поставите дебели външни кантове (дебели черни линии), без да промените линиите по диагонал в клетката (сиви линии).

разширен пример за кантове на клетка

Моля, подкрепете ни!