Задаване на фонов цвят или фонови изображения

Можете да зададете фонов цвят или да използвате изображение като фон за области от клетки в LibreOffice Calc.

Прилагане на фонов цвят върху електронна таблица на LibreOffice Calc

  1. Изберете клетките.

  2. Изберете Форматиране - Клетки (или Форматиране на клетки от контекстното меню).

  3. В раздела Фон изберете цвета на фона.

Изображения като фон на клетки

  1. Изберете Вмъкване - Изображение - От файл.

  2. Изберете картината и натиснете Отваряне.

    Изображението се вмъква закотвено към текущата клетка. Можете да го преместите или мащабирате както желаете. С командата Подреждане - Към фона от контекстното меню можете да го разположите на заден план като фон. За да изберете изображение, поставено като фон, използвайте Навигатора.

Моля, подкрепете ни!