Прилагане на автоматично форматиране върху избран диапазон от клетки

Функцията „автоматично форматиране“ служи за бързо прилагане на формат върху избран диапазон от клетки.

Прилагане на автоформат върху избран диапазон от клетки

  1. Изберете диапазона от клетки, върху който трябва да се приложи стилът за автоформат. Диапазонът трябва да съдържа поне 3 колони и 3 реда.

  2. Изберете Форматиране - Стилове за автоформатиране, за да отворите диалога „Автоформат“.

  3. В списъка Формат изберете стила за автоформатиране, който да бъде приложен.

  4. В областта Форматиране изберете кои свойства на стила за автоформатиране да се приложат върху избрания диапазон от клетки.

  5. Щракнете върху OK, за да приложите стила за автоформатиране и да затворите диалога.

Икона Бележка

В случай че цветът на съдържанието на клетките не се промени, уверете се, че е изключен режимът Изглед - Осветяване на стойностите.


Дефиниране на нов стил за автоформатиране

  1. В електронна таблица на Calc форматирайте диапазон от клетки с поне 4 колони и 4 реда, за да послужи като модел за създаването на новия стил за автоформатиране.

  2. Изберете диапазона, форматиран в предишната стъпка, и изберете Форматиране - Стилове за автоформатиране.

  3. Натиснете Добавяне.

  4. В полето Име от диалога Добавяне на автоформат въведете име за новия стил за автоформатиране.

  5. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец.

note

Новите стилове за автоформатиране, добавени с горните стъпки, могат да се прилагат в произволен файл на LibreOffice Calc. Те не са ограничени до файла, в който са създадени.


Моля, подкрепете ни!