Прилагане на автоматично форматиране към избрана област от клетки

Можете да използвате функцията „автоматично форматиране“ за бързо прилагане на формат върху лист или избрана област от клетки.

За да приложите Автоформат върху лист или избрана област от клетки

 1. Изберете клетките, включително заглавията на колоните и редовете, които искате да форматирате.

 2. Изберете Форматиране - Стилове за автоформатиране.

 3. Изберете кои свойства да бъдат включени в автоформата.

 4. Натиснете OK.

  Форматът се прилага върху избраната област от клетки.

Икона Бележка

Ако не забелязвате промяна в цвета на съдържанието на клетките, изберете Изглед - Осветяване на стойностите.


Дефиниране на автоформат за листове или диапазони

Можете да дефинирате нов автоформат, достъпен за всички листове и диапазони.

 1. Форматирайте лист или диапазон.

 2. Изберете Редактиране - Избиране на всичко или изберете форматирания диапазон.

 3. Изберете Форматиране - Стилове за автоформатиране.

 4. Натиснете Добавяне.

 5. В полето Име от диалога Добавяне на автоформат въведете име за формата.

 6. Натиснете OK.

Моля, подкрепете ни!