Прилагане на автофилтър

Функцията Автофилтър вмъква в една или няколко колони с данни комбинирано поле, което ви позволява да избирате кои записи (редове) да се показват.

  1. Изберете колони, за които искате да използвате автофилтър.

  2. Изберете Данни - Филтър - Автофилтър. Комбинираните полета се показват на първия ред от избраната област.

  3. Стартирайте филтъра, като щракнете върху стрелката на падащото меню в заглавния ред и изберете елемент.

    Показват се само тези редове, чието съдържание отговаря на критерия. Останалите редове се филтрират. Можете да забележите, че има филтрирани редове, по непоредните номера на редовете. В колоните, по които се филтрира, бутонът със стрелката има различен цвят.

Когато прилагате допълнителен автофилтър върху друга колона на филтрирана област от данни, останалите падащи списъци описват само филтрираните данни.

За да се покажат отново всички записи, изберете елемента всичко от комбинираното поле „Автофилтър“. Ако изберете Стандартен, се появява диалогът Стандартен филтър, в който можете да настроите стандартния филтър. Ако изберете „Първи 10“, ви се показват само най-високите 10 стойности.

За да спрете използването на автофилтъра, изберете отново всички клетки, избрани в стъпка 1, и отново щракнете върху Данни - Филтър - Автофилтър.

tip

За да приложите различни автофилтри върху различни листове, трябва първо да зададете диапазон за база от данни във всеки лист.


warning

Аритметичните функции използват и клетките, които не се виждат при приложен филтър. Например, сумата на цялата колона ще включва и стойностите на филтрираните клетки. Ако искате да се използват само видимите след прилагането на филтъра клетки, използвайте функцията SUBTOTAL.


Моля, подкрепете ни!