Разпознаване на имена като адресиране

Можете да използвате клетка с текст, за да посочите реда или колоната, която съдържа клетката.

Примерна електронна таблица

В примерната таблица можете да използвате текста 'Column One' във формула, за да посочите диапазона от клетки от B3 до B5, или 'Column Two' за диапазона от C2 до C5. Можете също да използвате 'Row One' за диапазона от B3 дo D3, или 'Row Two' за диапазона от B4 до D4. Резултатът от формулата с използване на име на клетка, например SUM('Column One'), е 600.

Автоматичното намиране на заглавия е остаряла функционалност и е деактивирано по подразбиране, тъй като може да причини неопределено поведение в зависимост от конкретното съдържание на документа. За да включите тази функция, изберете - LibreOffice Calc - Изчисляване и отметнете полето Автоматично намиране на заглавия на редове и колони.

Вместо това винаги е възможно да се използва дефиниране на заглавия, което се държи по подобен, но точно определен начин.

Икона Съвет

Ако сами въвеждате заглавно име във формула, оградете го с единични кавички ('). Ако самото име съдържа единична кавичка, трябва да я удвоите, например 'Кот д''Ивоар'.


Дефиниране на диапазон с етикети

Отваря диалогов прозорец, в който можете да зададете диапазон с етикети.

Моля, подкрепете ни!