Разпознаване на имена като адресиране

Можете да използвате клетка с текст, за да посочите реда или колоната, която съдържа клетката.

Примерна електронна таблица

В примерната таблица можете да използвате текста 'Column One' във формула за да посочите областта от клетки отB3 до B5, или 'Column Two' за областта от клетки от C2 до C5. Можете също да използвате 'Row One' за областта от клетки B3 дo D3, или 'Row Two' за областта от клетки B4 до D4. Резултатът от формулата с използване на име на клетка, например, SUM('Column One'), е 600.

Тази възможност е активна по подразбиране. За да я изключите, използвайте - LibreOffice Calc - Изчисляване и изчистете полето Автоматично намиране на имена на редове и колони.

Икона Съвет

Ако искате име да се разпознава автоматично от Calc, то трябва да започва с буква и да е съставено от букви или цифри. Ако въвеждате името във формулата ръчно, заградете го в апострофи ('). Ако в самото име има апостроф, поставете пред него обратна наклонена черта, например, 'Метод на д\'Онт'.


Моля, подкрепете ни!