Обработка на празни клетки

В по-старите версии на софтуера празните клетки бяха считани за числото 0 в някои контексти и за празен текст – в други, освен при пряко сравнение, където и =A1=0, и =A1="" даваха TRUE, ако A1 е празна. Сега свойството „празна“ се пренася през изчисленията до момента, когато трябва да бъде използвано. Така ако извличането на стойност върне празна клетка, и =VLOOKUP(...)=0, и =VLOOKUP(...)="" ще имат резултат TRUE.

Обикновено обръщение към празна клетка все още се показва като числото 0, но вече не е задължително от числов тип, така че сравненията с клетката, съдържаща обръщение, работят както се очаква.

В следващите примери A1 съдържа число, B1 е празна, а C1 съдържа обръщение към B1:

Случай

Формула

Резултати и коментари

A1: 1
B1: <Празна>

C1: =B1

Показва 0.

=B1=0

TRUE

=B1=""

TRUE

=C1=0

TRUE

=C1=""

TRUE (преди беше FALSE)

=ISNUMBER(B1)

FALSE

=ISNUMBER(C1)

FALSE (преди беше TRUE)

=ISNUMBER(VLOOKUP(1;A1:C1;2))

FALSE (B1)

=ISNUMBER(VLOOKUP(1;A1:C1;3))

FALSE (C1, преди беше TRUE)

=ISTEXT(B1)

FALSE

=ISTEXT(C1)

TRUE

=ISTEXT(VLOOKUP(1;A1:C1;2))

FALSE (B1, преди беше TRUE)

=ISTEXT(VLOOKUP(1;A1:C1;3))

FALSE (C1)

=ISBLANK(B1)

TRUE

=ISBLANK(C1)

TRUE

=ISBLANK(VLOOKUP(1;A1:C1;2))

TRUE (B1, преди беше FALSE)

=ISBLANK(VLOOKUP(1;A1:C1;3))

FALSE (C1)


Икона Бележка

Обърнете внимание, че Microsoft Excel се държи различно и винаги дава число като резултат от обръщение към празна клетка или формула с резултат празна клетка. Например:


Случай

Формула

Резултати и коментари

A1: <празна>

B1: =A1

Показва 0, но представлява обръщение към празна клетка.

=ISNUMBER(A1)

FALSE

=ISTEXT(A1)

FALSE

=A1=0

TRUE

=A1=""

TRUE

=ISNUMBER(B1)

FALSE (Microsoft Excel: TRUE)

=ISTEXT(B1)

FALSE

=B1=0

TRUE

=B1=""

TRUE (Microsoft Excel: FALSE)

C1: =VLOOKUP(...) с резултат празна клетка

Показва празна (Microsoft Excel: показва 0).

=ISNUMBER(VLOOKUP(...))

FALSE

=ISTEXT(VLOOKUP(...))

FALSE

=ISNUMBER(C1)

FALSE (Microsoft Excel: TRUE)

=ISTEXT(C1)

FALSE


Моля, подкрепете ни!