Кодове на грешки в LibreOffice Calc

Следващата таблица съдържа преглед на съобщенията за грешки в LibreOffice Calc. Ако грешката е в клетката, съдържаща курсора, съобщението се изписва в лентата на състоянието.

Код на грешката

Съобщение

Обяснение

###

няма

Клетката не е достатъчно широка, за да се покаже съдържанието й.

#FMT

няма

Стойността е извън допустимите граници за този формат

#N/A

Недостъпно

Не е наличен резултат за израза формула.

501

Невалиден знак

Формулата съдържа невалиден знак.

502

Невалиден аргумент

Аргументът на функцията е невалиден. Например, функцията SQRT() не приема отрицателни числа – за тях трябва да използвате IMSQRT().

503
#NUM!

Невалидна операция с плаваща запетая

Изчислението предизвиква нарушаване на дефиниционната област на променливата.

504

Грешка в списъка с параметри

Параметър на функция не е валиден, например текст вместо число.

507, 508

Грешка: липсващ съответен елемент

Липсваща скоба, например затваряща скоба без отваряща.

509

Липсваща операция

Знакът за операция липсва, например „=2(3+4) * “, където е изпусната операцията между „2“ и „(“.

510

Липсваща променлива

Липсва променлива, например при два последователни знака за операции: „=1+*2“.

511

Липсваща променлива

Функцията изисква повече променливи, отколкото са подадени, например AND() и OR().

512

Препълване във формула

Компилатор: общият брой на вътрешните елементи (оператори, променливи, скоби) във формулата надхвърля 8192.

513

Препълване в низ

Компилатор: идентификатор във формулата надхвърля по размер 1024 знака (кодови точки на UTF-16). Интерпретатор: резултат от низова операция би надхвърлил по размер 256 млн. знака (кодови точки на UTF-18, следователно 512 MiB).

514

Вътрешно препълване

Възникна препълване на вътрешния стек за изчисления.

515

Вътрешна синтактична грешка

Непозната грешка.

516

Вътрешна синтактична грешка

В стека за изчисления се очаква матрица, но тя не е налице.

517

Вътрешна синтактична грешка

Непознат код, например документ, съдържащ по-нова функция, е зареден с по-стара версия на програмата, която не я поддържа.

518

Вътрешна синтактична грешка

Променливата е недостъпна

519
#VALUE!

Няма стойност (вместо Гр:519 в клетката се показва #VALUE!)

Формулата дава резултат, който не отговаря на дефиницията; или клетка, цитирана във формула, съдържа текст вместо число.

520

Вътрешна синтактична грешка

Компилаторът е създал неизвестен код.

521
#NULL!

Няма код или няма сечение.

Няма код или няма резултат.

522

Циклично обръщение

Формулата се обръща пряко или непряко към себе си и не е отметнато полето Итерации в - LibreOffice Calc - Изчисляване.

523

Изчислението не е сходящо

Функцията е пропуснала целевата стойност или итеративните обръщения не са достигнали минималната промяна в рамките на зададения максимален брой стъпки.

524
#REF!

Не е валидно обръщение (вместо Гр:524 в клетката се показва #REF!)

Компилатор: име, описващо ред или колона, не може да бъде разрешено. Интерпретатор: липсва колоната, редът или листът, съдържащ цитираната клетка.

525
#NAME?

Невалидни имена

Не е възможно да се изчисли стойността на идентификатор, например няма валидно обръщение, няма валидно име на функция, няма етикет на колона/ред, няма макрос, неправилен десетичен разделител, не е намерена добавка.

527

Вътрешно препълване

Интерпретатор: Прекалено капсулирани обръщения, например когато клетка цитира друга клетка.

530

Няма приставка

Интерпретатор: не е намерена приставка.

531

Няма макрос

Интерпретатор: не е намерен макрос.

532
#DIV/0!

Деление на нула.

Операция деление (/) със знаменател 0
Още някои функции връщат тази грешка, например:
VARP с по-малко от 1 аргумент
STDEVP с по-малко от 1 аргумент
VAR с по-малко от 2 аргумента
STDEV с по-малко от 2 аргумента
STANDARDIZE със stdev=0
NORMDIST със stdev=0

533

Не се поддържат вложени масиви

Например ={1;{2}}

538

Грешка: размер на масив или матрица

Надхвърлено е максималното ограничение за сортиране (максимумът е два пъти по максималния брой редове, тоест за 1 048 567 реда е 2 097 152 елемента). Същият код Гр:538 се използва и когато не може да се задели памет за временна матрица заради изисквания размер за нея.

539

Не се поддържа такъв вид съдържание на вграден масив

Например ={1+2}

540

Външното съдържание е забранено

Срещната е функция, изискваща (пре)зареждане на външни ресурси, а потребителят още не е потвърдил презареждането на външни ресурси.


Моля, подкрепете ни!