Умаляване

Смалява екранното представяне на текущия документ. Текущият мащаб се показва в лентата на състоянието.

Плъзгач за мащаб в Calc

Минималният мащаб е 20%.

Икона

Намаляване на мащаба

Моля, подкрепете ни!