Избор на тема

Прилага стил на форматиране върху избраните клетки. Стиловете включват информация за шрифт, кантове и фонов цвят.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Теми за електронни таблици.

От интерфейса с раздели:

Изберете Оформление - Теми за електронни таблици.

От лентите с инструменти:

Икона за теми

Избор на теми


Щракнете върху темата, която желаете да приложите, и щракнете върху OK.

Избиране на теми за листове

Моля, подкрепете ни!