Приемане

Потвърждава съдържанието на полето Входен ред и вмъква съдържанието му в текущата клетка.

Икона

Приемане

Моля, подкрепете ни!