Избор на функция

Вмъква функция или диапазон от клетки в текущата клетка. Функцията може да е Сума, Средно, Минимум, Максимум или Брой. Щракнете в клетка, щракнете върху тази икона, изберете функцията от падащия списък и ако е необходимо, нагласете диапазона от клетки. Или изберете клетки, в които да бъде вмъкната функцията, после щракнете върху иконата. Резултатът на функцията се добавя в долния край на диапазона.

Икона за избор на функция

Избор на функция

Прилагане на „Избор на функция“ без избран диапазон

LibreOffice автоматично предлага диапазон от клетки, при условие че електронната таблица съдържа данни. Ако диапазонът вече съдържа функция, можете да я комбинирате с новата, за да се получи функцията, приложена върху данните от диапазона. Ако диапазонът съдържа филтри, вместо избраната функция се вмъква функция „Междинна сума“.

Щракнете върху иконата Приемане, за да използвате формулата, показана във входния ред, или върху Отказ.

Икона за приемане

Приемане

Икона за отказ

Отказ

Прилагане на „Избор на функция“ върху избран диапазон

Когато избраният диапазон съдържа два или повече реда, функцията се изчислява за всяка колона. Резултатите се разполагат в празни клетки от първия свободен ред под диапазона, по един резултат на колона.

Когато избраният диапазон има един ред, резултатът на функцията се разполага в първата свободна клетка вдясно от диапазона.

Моля, подкрепете ни!