Сума

Вмъква сумата на диапазон от клетки в текущата клетка или вмъква сумирани стойности в избрани клетки. Щракнете в клетка, а после – върху тази икона. След това променете диапазона от клетки, ако е необходимо. Може също да изберете клетките, в които да се вмъкнат сумираните стойности, след което да щракнете върху иконата.

Икона

Сума

LibreOffice автоматично предлага диапазон от клетки, стига листът да съдържа данни. Ако тези клетки вече съдържат функция за сумиране, можете да я комбинирате с новата, за да получите общата сума на клетките. Ако диапазонът съдържа филтри, вместо функцията Sum се вмъква функцията Subtotal.

Щракнете върху иконата Приемане (зелена отметка), за да използвате показаната във входния ред формула.

Моля, подкрепете ни!