Източник на XML

Импортиране на данни във формат XML в електронна таблица.

Функцията позволява импортиране на данни от XML с произволна структура в клетките на съществуващ документ електронна таблица. Тя позволява частично или пълно импортиране на XML съдържанието в зависимост от структурата му и дефинициите за съответствие, зададени от потребителя. Потребителят може да зададе множество неприпокриващи се подструктури, които да съответстват на различни позиции на клетки в рамките на същия документ. Могат да се импортират съдържанията на елементите, стойностите на атрибутите или и двете.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Източник на XML.


Диалог „Източник на XML“

Диалог „Източник на XML“

Диалоговият прозорец има четири части.

Файл източник

Тук можете да зададете пътя до XML файла, който искате да импортирате в документа.

Съответствие с документ

Този панел показва структурата на данните във формат XML като дърво. Първоначално е празен и се попълва, когато зададете файла източник.

Всеки елемент от дървото може да принадлежи към един от три типа:

Неповтарящ се елемент е такъв, който се среща не повече от веднъж под един и същ родителски елемент. Той ще съответства на единична клетка в документа.

Повтарящ се елемент е такъв, който може да се среща неколкократно под един и същ родителски елемент. Той служи като обхващащ родителски елемент на единичен запис от няколко записа. Тези записи се импортират в диапазон с височина, равна на броя им плюс един допълнителен заглавен ред.

Съответна клетка

Това поле указва позицията на клетка в документа, с която е свързан елемент или атрибут. При неповтарящ се елемент или атрибут то просто посочва клетката, където ще се импортира стойността на свързания елемент/атрибут. При повтарящ се елемент то посочва горната лява клетка на диапазона, в който ще се импортират всички записи плюс заглавния ред.

Импортиране

Натискането на бутона „Импортиране“ стартира процеса на импортиране според зададените от потребителя връзки. След края на импортирането диалоговият прозорец се затваря.

Моля, подкрепете ни!