Текст към колони

Отваря диалоговия прозорец „Текст към колони“, в който можете да въведете настройки за разгръщане на съдържанието на избраните клетки в по няколко клетки.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Текст към колони.


За да разгърнете съдържанието на клетка в няколко клетки

Можете да разгърнете клетки, съдържащи стойности с разделител (CSV), в няколко клетки на същия ред.

Например, клетката A1 съдържа разделените със запетаи стойности 1,2,3,4, а клетката A2 съдържа текста А,Б,В,Г.

  1. Изберете клетката или клетките, които искате да разгърнете.

  2. Изберете Данни - Текст към колони.

    Ще видите диалоговия прозорец Текст към колони.

  3. Задайте настройките за разделители. Мострата показва как съдържанието на текущата клетка ще бъде преобразувано в няколко клетки.

Можете да изберете фиксирана ширина, след което да щракнете върху скалата в мострата, за да зададете позициите за разделяне.

Можете да изберете или въведете знаци – разделители, за да определите позициите на разделяне. Разделящите знаци се премахват от съдържанието на получените клетки.

В примера избирате запетаята като разделител. Клетките A1 и B1 ще бъдат разширени до четири колони. A1 съдържа 1, A2 съдържа 2 и т.н.

Моля, подкрепете ни!