Z-тест

Изчислява z-тест на два набора от данни.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Статистика - Z-тест


note

За повече информация относно Z-тестовете вижте съответната статия в Уикипедия (на английски).


Данни

Диапазон на променлива 1: обръщение към първия диапазон от данни за анализиране.

Диапазон на променлива 2: обръщение към втория диапазон от данни за анализиране.

Резултати в: обръщение към горната лява клетка от областта, където да се покажат резултатите.

Групиране по

Изберете дали началните данни са подредени в колони или редове.

Пример

Следващата таблица съдържа два набора от данни.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Резултати за z-тест:

Следната таблица показва резултата от z-тест за горните данни:

z-тест

Алфа

0.05

Хипотетична разлика на средните

0

Променлива 1

Променлива 2

Известна дисперсия

0

0

Средно

16.9230769231

20.4615384615

Наблюдения

13

13

Наблюдавана разлика на средните

-3.5384615385

z

#DIV/0!

P (Z<=z) едностранно

#DIV/0!

z критично едностранно

1.644853627

P (Z<=z) двустранно

#DIV/0!

z критично двустранно

1.9599639845


Моля, подкрепете ни!