F-тест

Изчислява F-тест на два набора от данни.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Статистика - F-тест


F-тест е всеки статистически тест, в който тестовата статистика има F-разпределение при нулевата хипотеза.

note

За повече информация относно F-тестовете вижте съответната статия в Уикипедия (на английски).


Данни

Диапазон на променлива 1: обръщение към първия диапазон от данни за анализиране.

Диапазон на променлива 2: обръщение към втория диапазон от данни за анализиране.

Резултати в: обръщение към горната лява клетка от областта, където да се покажат резултатите.

Групиране по

Изберете дали началните данни са подредени в колони или редове.

Пример

Следващата таблица съдържа два набора от данни.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Резултати за F-тест:

Следната таблица показва резултата от F-тест за горните данни:

F-тест

Алфа

0.05

Променлива 1

Променлива 2

Средно

16.9230769231

20.4615384615

Дисперсия

125.0769230769

94.4358974359

Наблюдения

13

13

df

12

12

F

1.3244637524

P (F<=f) дясна страна

0.3170614146

F критично, дясна страна

2.6866371125

P (F<=f) лява страна

0.6829385854

F критично, лява страна

0.3722125312

P двустранно

0.6341228293

F критично двустранно

0.3051313549

3.277277094


Моля, подкрепете ни!