Хи-квадрат тест

Изчислява χ²-тест за набор от данни.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Статистика - Хи-квадрат критерий


note

За повече информация относно χ²-тестовете вижте съответната статия в Уикипедия (на английски).


Данни

Входен диапазон: обръщение към диапазона с данни за анализиране.

Резултати в: обръщение към горната лява клетка от областта, където да се покажат резултатите.

Групиране по

Изберете дали началните данни са подредени в колони или редове.

Пример

Следващата таблица съдържа два набора от данни.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Резултати за χ²-тест:

Тест за независимост (хи-квадрат)

Алфа

0.05

df

12

P-стойност

2.32567054678584E-014

Тестова статистика

91.6870055842

Критична стойност

21.0260698175


Моля, подкрепете ни!