Извадки

Създава таблица с данни, които представляват извадка от друга таблица.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Статистика - Извадка


Командата за извадка ви позволява да извлечете данни от таблица източник, за да попълните таблица местоназначение. Извадката може да бъде случайна или периодична.

note

Извличането на извадка става по редове. Това значи, че избраните редове от таблицата източник ще бъдат копирани изцяло в редове на таблицата цел.


Данни

Входен диапазон: обръщение към диапазона с данни за анализиране.

Резултати в: обръщение към горната лява клетка от областта, където да се покажат резултатите.

Начин на избиране

Случайно: избира по случаен начин толкова реда от таблицата източник, колкото е зададено в Размер на извадката.

Размер на извадката: брой на редовете, извличани от таблицата източник.

Периодично: извлича редове със стъпка, зададена в полето Период.

Период: брой на редовете, които да бъдат пропускани при извличането да данни.

Пример

Следните данни ще бъдат използвани като пример за таблица с начални данни за извадка:

A

B

C

1

11

21

31

2

12

22

32

3

13

23

33

4

14

24

34

5

15

25

35

6

16

26

36

7

17

27

37

8

18

28

38

9

19

29

39


Извличането с период 2 ще даде следната таблица:

12

22

32

14

24

34

16

26

36

18

28

38


Моля, подкрепете ни!