Пълзяща средна стойност

Изчислява пълзяща средна стойност на данни във времето.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Статистика - Пълзяща средна стойност


note

За повече информация относно пълзящите средни стойности вижте статията в Уикипедия на английски или на български.


Данни

Входен диапазон: обръщение към диапазона с данни за анализиране.

Резултати в: обръщение към горната лява клетка от областта, където да се покажат резултатите.

Групиране по

Изберете дали началните данни са подредени в колони или редове.

Параметри

Интервал: броят на измерванията, използвани в изчисляването на пълзящата средна стойност.

Пример

Следната таблица съдържа две поредици от стойности, едната представя импулсна функция във време t=0, а другата – импулсна функция във време t=2.

A

B

1

1

0

2

0

0

3

0

1

4

0

0

5

0

0

6

0

0

7

0

0

8

0

0

9

0

0

10

0

0

11

0

0

12

0

0

13

0

0


Резултат от пълзящата средна стойност:

Колона 1

Колона 2

#N/A

#N/A

0.3333333333

0.3333333333

0

0.3333333333

0

0.3333333333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#N/A

#N/A


Моля, подкрепете ни!