Анализ на Фурие

Извършва анализ на Фурие на съвкупност от данни, като изчислява дискретното преобразувание на Фурие на входен масив от комплексни числа с различни алгоритми за бързо преобразувание на Фурие.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Статистика - Анализ на Фурие


note

За повече информация относно анализа на Фурие вижте съответната статия в Уикипедия (на английски).


Данни

Входен диапазон: обръщение към диапазона с данни за анализиране.

Резултати в: обръщение към горната лява клетка от областта, където да се покажат резултатите.

Входният диапазон има надпис: отметнете, ако първият ред или колона от началния масив представлява надпис и не е част от данните за анализиране.

„Входен диапазон“ е диапазон с размер 2 × N или N × 2, представящ масив от комплексни числа с дължина N, който да бъде трансформиран. Масивът съдържа реалните и имагинерните части на данните.

Групиране по

Изберете дали началните данни са подредени в колони или редове.

Настройки:

Обратно: ако е отметнато, се изчислява обратното дискретно преобразувание на Фурие.

Резултат в полярна форма: ако е отметнато, резултатът е в полярни координати (амплитуда, фаза).

Минимална амплитуда за резултат в полярна форма (в dB): използва се само когато резултатът е в полярни координати. Всички честотни компоненти с амплитуда, по-малка от указаната в децибели, ще бъдат потиснати с елемент с нулева амплитуда и фаза. ще бъдат потиснати с нулев елемент за амплитуда и фаза. Това е много полезно при разглеждане на амплитудно-фазовия спектър на сигнал, защото алгоритмите за бързо преобразувание на Фурие винаги са свързани с малки грешки от закръгляване, заради които неправилно се получават ненулеви фази за несъществуващи честоти. Като дадете подходяща стойност на този параметър, можете да потиснете тези несъществуващи честотни компоненти.

Отваряне на файл с пример:

Примери

Началните данни за този пример са същите като на страницата за функцията FOURIER.

Преобразувание на Фурие

Преобразувание на Фурие

Входен диапазон с данни: $B$6:$C$40

Входен диапазон с данни: $B$6:$C$40

Реални

Имагинерни

Амплитуда

Фаза

17.1775578743134

3.88635177703826E-15

17.1775578743134

2.26245884628906E-16

3.428868795359

2.37164790000189

4.16915518748944

0.605113892937279

-6.80271615433369

-15.1345439297576

16.5931120359682

-1.99322000923881

-1.605447356601

-5.08653060378972

5.33387802617444

-1.87652762269615

0.395847917447356

-2.41926785527625

2.45143886917874

-1.40861048708919

-1.49410383304833

-2.39148041275

2.81984482347817

-2.12922380028329

0.87223579298981

-1.14394086206797

1.43853952829993

-0.919353665468368

1.5332458505929

0.678159168870983

1.6765269746366

0.416434654153369

0.450563708411459

0.22911248792634

0.505470263676592

0.470425948779898

0.545106616940358

0.411028927740438

0.682704916689207

0.646077879418302

2.22685996425193

-2.43092236748302

3.29670879167654

-0.829181229907427

-1.61522859107175

-2.41682657284899

2.90689079338124

-2.15994697868441

1.30245078290168

1.45443785733126

1.95237484175544

0.840472341525344

1.57930628561185

-1.33862736591677

2.07029745895472

-0.70310180067089

-1.07572227365276

-0.921557968003809

1.41649126309482

-2.43322886402899

-0.055782417923803

-1.81336029451831

1.81421807837012

-1.60154853447151

-0.577666040004067

1.38887243891951

1.50421564456836

1.96495487990047

-0.826878282157686

-0.186591000796403

0.847669685126376

-2.91965280961949

-0.826878282157715

0.186591000796416

0.847669685126408

2.91965280961948

-0.577666040004051

-1.38887243891954

1.50421564456838

-1.96495487990045

-0.055782417923785

1.81336029451832

1.81421807837012

1.6015485344715

-1.07572227365276

0.921557968003802

1.41649126309482

2.433228864029

1.57930628561187

1.33862736591678

2.07029745895474

0.703101800670888

1.3024507829017

-1.45443785733125

1.95237484175543

-0.840472341525331

-1.61522859107176

2.416826572849

2.90689079338125

2.15994697868441

2.22685996425191

2.43092236748304

3.29670879167653

0.829181229907435

0.545106616940365

-0.411028927740441

0.682704916689214

-0.646077879418299

0.450563708411458

-0.229112487926344

0.505470263676594

-0.470425948779905

1.53324585059292

-0.678159168870965

1.6765269746366

-0.416434654153355

0.872235792989797

1.14394086206799

1.43853952829994

0.919353665468386

-1.49410383304834

2.39148041275001

2.81984482347818

2.12922380028329

0.395847917447327

2.41926785527626

2.45143886917875

1.4086104870892

-1.60544735660102

5.08653060378972

5.33387802617445

1.87652762269616

-6.80271615433379

15.1345439297575

16.5931120359682

1.99322000923882

3.42886879535907

-2.37164790000194

4.16915518748952

-0.605113892937279


Моля, подкрепете ни!