Експоненциално изглаждане

Дава като резултат изгладена поредица от данни.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Статистика - Експоненциално изглаждане


Експоненциалното изглаждане е техника за филтриране, с която може да се получи изгладена версия на съвкупност от данни. То се прилага в много области, например фондови борси и икономика, както и при дискретни измервания.

note

За повече информация относно експоненциалното изглаждане вижте съответната статия в Уикипедия (на английски).


Данни

Входен диапазон: обръщение към диапазона с данни за анализиране.

Резултати в: обръщение към горната лява клетка от областта, където да се покажат резултатите.

Групиране по

Изберете дали началните данни са подредени в колони или редове.

Параметри

Коефициент на изглаждане: параметър между 0 и 1, който представлява коефициента на заглъхване алфа във формулата за изглаждане.

Пример

Следната таблица съдържа две поредици от стойности, едната представя импулсна функция във време t=0, а другата – импулсна функция във време t=2.

A

B

1

1

0

2

0

0

3

0

1

4

0

0

5

0

0

6

0

0

7

0

0

8

0

0

9

0

0

10

0

0

11

0

0

12

0

0

13

0

0


Следват получените изгладени данни с коефициент на изглаждане 0,5:

Алфа

0.5

Колона 1

Колона 2

1

0

1

0

0.5

0

0.25

0.5

0.125

0.25

0.0625

0.125

0.03125

0.0625

0.015625

0.03125

0.0078125

0.015625

0.00390625

0.0078125

0.001953125

0.00390625

0.0009765625

0.001953125

0.0004882813

0.0009765625

0.0002441406

0.0004882813


Моля, подкрепете ни!