Описателна статистика

Попълва в листа таблица с главните статистически свойства на набора от данни.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Статистика - Дескриптивна статистика


Аналитичният инструмент „Дескриптивна статистика“ генерира справка от едномерни статистически мерки за данните във входната област, предоставяйки информация за централната тенденция и разсейването на данните.

note

За повече информация относно дескриптивната статистика вижте съответната статия в Уикипедия (статията е на английски).


Данни

Входен диапазон: обръщение към диапазона с данни за анализиране.

Резултати в: обръщение към горната лява клетка от областта, където да се покажат резултатите.

Групиране по

Изберете дали началните данни са подредени в колони или редове.

Пример

Следните данни ще бъдат използвани като пример

A

B

C

1

Математика

Физика

Биология

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


Следната таблица показва резултатите от дескриптивната статистика на примерните данни по-горе.

Математика

Физика

Биология

Средно

41.9090909091

59.7

44.7

Стандартна грешка

3.5610380138

5.3583786934

4.7680650629

Мода

47

49

60

Медиана

40

64.5

43.5

Дисперсия

139.4909090909

287.1222222222

227.3444444444

Стандартно отклонение

11.8106269559

16.944681237

15.0779456308

Ексцес

-1.4621677981

-0.9415988746

1.418052719

Асиметрия

0.0152409533

-0.2226426904

-0.9766803373

Диапазон

31

51

50

Минимум

26

33

12

Максимум

57

84

62

Сума

461

597

447

Брой

11

10

10


Моля, подкрепете ни!