Ковариация

Изчислява ковариацията на два набора от числови данни.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Статистика - Ковариация


Ковариацията е измерител за това доколко две случайни променливи се изменят заедно.

note

За повече информация относно статистическата ковариация вижте съответната статия в Уикипедия (на английски).


Данни

Входен диапазон: обръщение към диапазона с данни за анализиране.

Резултати в: обръщение към горната лява клетка от областта, където да се покажат резултатите.

Групиране по

Изберете дали началните данни са подредени в колони или редове.

Пример

Следните данни ще бъдат използвани като пример

A

B

C

1

Математика

Физика

Биология

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


Следната таблица показва резултатите от ковариацията на примерните данни по-горе.

Ковариации

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 1

126.8099173554

Колона 2

-61.4444444444

258.41

Колона 3

-32

53.11

204.61


Моля, подкрепете ни!