Корелация

Изчислява корелацията на два набора от числови данни.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Статистика - Корелация


Коефициентът на корелация (стойност между -1 и +1) показва колко силно са свързани помежду си две променливи. Можете да използвате функцията CORREL или инструмента „Статистики на данни“, за да намерите коефициента на корелация между две променливи.

Коефициент на корелация +1 означава перфектна положителна корелация.

Коефициент на корелация -1 означава перфектна отрицателна корелация.

note

За повече информация относно статистическата корелация вижте статията в Уикипедия на английски или на български.


Данни

Входен диапазон: обръщение към диапазона с данни за анализиране.

Резултати в: обръщение към горната лява клетка от областта, където да се покажат резултатите.

Групиране по

Изберете дали началните данни са подредени в колони или редове.

Пример

Следните данни ще бъдат използвани като пример

A

B

C

1

Математика

Физика

Биология

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


Следната таблица показва резултатите от корелацията на примерните данни по-горе.

Корелации

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 1

1

Колона 2

-0.4029254917

1

Колона 3

-0.2107642836

0.2309714048

1


Моля, подкрепете ни!