Дисперсионен анализ (ANOVA)

Извършва дисперсионен анализ (ANOVA) на дадена съвкупност от данни.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Статистика - Дисперсионен анализ (ANOVA)


ANOVA е съкращение от ANalysis Of VAriance (дисперсионен анализ). Този инструмент извършва дисперсионен анализ на дадена съвкупност от данни.

note

За повече информация относно ANOVA вижте статията в Уикипедия на английски или на български.


Данни

Входен диапазон: обръщение към диапазона с данни за анализиране.

Резултати в: обръщение към горната лява клетка от областта, където да се покажат резултатите.

Групиране по

Изберете дали началните данни са подредени в колони или редове.

Тип

Изберете дали дисперсионният анализ ANOVA е еднофакторен или двуфакторен.

Параметри

Алфа: нивото на значимост на теста.

Брой редове в извадка: определя колко реда съдържа извадката.

Пример

Следните данни ще бъдат използвани като пример

A

B

C

1

Математика

Физика

Биология

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


Следната таблица показва резултата от дисперсионния анализ (ANOVA) на горните примерни данни.

Еднофакторен дисперсионен анализ

Алфа

0.05

Групи

Брой

Сума

Средно

Дисперсия

Колона 1

11

461

41.9090909091

139.4909090909

Колона 2

10

597

59.7

287.1222222222

Колона 3

10

447

44.7

227.3444444444

Източник на дисперсия

SS

df

MS

F

P-стойност

F критично

Между групите

1876.5683284457

2

938.2841642229

4.3604117704

0.0224614952

3.340385558

В групите

6025.1090909091

28

215.1824675325

Общо

7901.6774193548

30


Моля, подкрепете ни!