Блещукащи линии

Opens the Sparklines Properties dialog to define sparklines properties.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Choose Insert - Sparkline.

От контекстното меню:

Choose Sparklines - Sparklines.

От интерфейса с раздели:

On the Data menu of the Data tab, choose Sparklines - Sparklines.


Блещукащите линии са малки диаграми, показвани вътре в клетка.

Блещукащите линии се дефинират за по една клетка, но могат да бъдат обединени в група. Групата споделя еднакви настройки за изобразяване. Уникалните данни, дефинирани поотделно за всяка блещукаща линия, са диапазоните с данни, използвани за изобразяването.

Данни

Входен диапазон: въведете диапазона от клетки с данни. Използвайте бутона за свиване, за да изберете диапазона с мишката.

Изходен диапазон: изберете диапазона от клетки, който ще приеме блещукащата линия. Използвайте бутона за свиване, за да изберете диапазона с мишката.

Свойства

Тип: изберете типа на блещукащата линия в падащия списък. Възможностите са:

Line thickness: enter the line thickness number manually or use the spin button.

Показване на празните клетки като: в падащия списък са достъпни няколко възможности:

Показване на скритите: отметнете, за да се покажат всички обикновени или насложени стълбове в диапазона, дори когато данните са в скрити клетки. Ако не е отметнато, скритите данни се игнорират.

От ляво надясно: отметнете, ако искате блещукащите линии да показват данните в обратен ред.

Цветове

Серия: изберете основния цвят за блещукащите линии.

Отрицателни стойности: отметнете и изберете цвета за отрицателните стойности.

Високи стойности: отметнете и изберете цвета за високите стойности.

Ниски стойности: отметнете и изберете цвета за ниските стойности.

Маркер: отметнете и изберете цвета за стойностите на данните (само за линейния тип).

Първа стойност: отметнете и изберете цвета за първата стойност.

Последна стойност: отметнете и изберете цвета за последната стойност.

Оси

Показване на оста X: отметнете, за да се показва оста X за блещукащите линии.

Вертикален минимум, Вертикален максимум: отметнете, за да зададете минимална (максимална) стойност за оста Y. Изберете едно от следните:

Моля, подкрепете ни!