Настройки

Диалоговият прозорец Настройки на Solver служи за задаване на някои настройки.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Solver, щракнете върху бутона Настройки.


Използвайте диалоговия прозорец „Настройки“, за да конфигурирате текущия модул за решаване на уравнения.

Можете да инсталирате още модули като разширения, ако има такива налице. Отворете Инструменти - Диспечер на разширения и потърсете в уебсайта за разширения.

Изберете желания модул за решаване на уравнения от списъчното поле. Последното е забранено, ако е инсталиран само един модул.

В полето Настройки отметнете всички настройки, които желаете да бъдат използвани при решаването на текущите уравнения. Ако текущата настройка позволява различни стойности, ще бъде разрешен бутонът Редактиране. Натиснете го, за да отворите диалогов прозорец, в който можете да промените стойноста.

Щракнете върху OK, за да приемете промените и да се върнете към диалоговия прозорец Solver.

Моля, подкрепете ни!