Настройки на Solver

Използвайте диалога „Настройки“, за да конфигурирате решателя.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Solver, щракнете върху бутона Настройки.


Щракнете върху OK, за да приемете промените и да се върнете към диалоговия прозорец Solver.

Изчисляване чрез

Изберете решаващ модул. Списъкът е недостъпен, ако е инсталиран само един решаващ модул.

note

Можете да инсталирате още модули като разширения, ако има такива налице. Отворете Инструменти - Разширения и потърсете в уебсайта за разширения.


Настройки

Служи за конфигуриране на текущия решаващ модул. В прозореца „Настройки“ отметнете всички настройки, които искате да се използват за текущата операция по удовлетворяване на условия. Ако избраната настройка позволява различни стойности, е разрешен бутонът „Редактиране“. Щракнете върху Редактиране, за да отворите диалог, в който можете да промените стойността.

Редактиране

Ако текущият елемент в списъка „Настройки“ позволява редактиране на стойност, можете да щракнете върху бутона „Редактиране“. Ще се отвори диалогов прозорец, в който можете да промените стойността.

Поле брояч за редактиране на настройките

Въведете или променете стойността на избраната настройка.

Моля, подкрепете ни!