Solver

Отваря диалоговия прозорец Solver. Тази функция служи за решаване на уравнения с няколко неизвестни чрез методи за решаване на обратни задачи.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Solver.


За да решавате уравнения със Solver

Целта на процедурата е да се намерят такива стойности на променливите в уравнението, които оптимизират стойността в целевата клетка, наречена също „цел“. Можете да изберете дали стойността в целевата клетка да бъде максимална, минимална или да се доближава до зададена стойност.

Началните стойности на променливите се вмъкват в правоъгълна област от клетки, която въвеждате в полето Променяйки клетките.

Можете да зададете последователност от ограничаващи условия за клетки. Например, можете да укажете, че стойността на една от променливите или клетките не трябва да надвишава друга променлива или конкретна стойност. Можете също да зададете ограничение, че една или повече променливи трябва да бъдат цели числа (без дробна част) или двоични стойности (само 0 или 1).

Икона Бележка

Подразбираният модул за решаване поддържа само линейни уравнения.


Моля, подкрепете ни!