Споделяне на електронна таблица

Споделянето на електронна таблица позволява на няколко потребители да отворят едновременно един и същ файл за редактиране.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Споделяне на електронна таблица.


Електронната таблица трябва да е на споделено запаметяващо устройство, сървър, уебсайт или подобно място. При операционни системи с управление на потребителските права трябва да са удовлетворени някои условия:

tip

За да се идентифицират правилно промените, всеки сътрудник трябва да въведе името си в - LibreOffice - Данни за потребител в лентата с менюта.


Моля, подкрепете ни!