Твърдо преизчисляване

Преизчислява всички формули в документа, включително функции от приставки и стабилни функции.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Изчисляване - Твърдо преизчисляване.

Натиснете Shift++F9


Командата Твърдо преизчисляване налага преизчисляване на всички клетки с формули в електронната таблица, включително явно зададени стабилни функции, дори ако няма нови входни данни. Примери за явно зададени стабилни функции са RAND.NV и RANDBETWEEN.NV.

Моля, подкрепете ни!