YEAR

Връща годината като число според вътрешните правила за изчисляване.

note

Тази функция е от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) версия 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Синтаксис

YEAR(Число)

Число е вътрешната стойност за дата, за която да бъде изчислена годината.

Пример

=YEAR(1) връща 1899.

=YEAR(2) връща 1900.

=YEAR(33333.33) връща 1991.

=YEAR(DATEVALUE('2010-09-28')) връща 2010.

Моля, подкрепете ни!