WORKDAY

Резултатът е числова стойност за дата, която може да бъде форматирана като дата. Тогава ще видите датата на ден, който е отдалечен на даден брой работни дни от началната дата.

note

Тази функция е от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) версия 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Синтаксис

WORKDAY(НачалнаДата; Дни [; Празници])

НачалнаДата е датата, от която започва изчислението. Ако началната дата е работен ден, той се включва в изчислението.

Дни е броят на работните дни. Положителна стойност означава резултат след началната дата, а отрицателна – преди началната дата.

Празници е незадължителен списък с празници. Те са неработни дни. Въведете област от клетки, в която празниците са изброени един по един.

note

Ако въведете дата като част от формула, наклонените черти и тиретата, използвани като разделители, се интерпретират като аритметични операции. Затова датите, въведени по такъв начин, не се разпознават като дати и причиняват погрешни изчисления. За да предотвратите тълкуване на датите като части от формули, използвайте функцията DATE, например DATE(1954;7;20), или ограждайте датата в кавички и я изписвайте по стандарта ISO 8601, например "1954-07-20". Избягвайте зависими от локала формати като "07/20/54", защото може да се получи грешка в изчисленията, ако документът бъде зареден при различни настройки за локал.


tip

Еднозначно преобразуване е възможно за дати и часове по стандарта ISO 8601 в разширените им формати с разделители. Ако възникне грешка #VALUE!, изчистете полето Генериране на грешка #VALUE! в - LibreOffice Calc - Формула, бутон Подробности... под „Подробни настройки за изчисляване“, списъчно поле Преобразуване от текст в число.


note

Тази функция игнорира текстовете и празните клетки в диапазон с данни. Ако подозирате, че резултатът ѝ е погрешен, потърсете текст в диапазоните с данни. За да осветите текстовото съдържание в диапазон с данни, използвайте функционалността за осветяване на стойности.


Примери

Коя дата се пада 17 работни дни след 1 декември 2001 г.? Въведете началната дата "2001-12-01" в C3 и броя на работните дни в D3. Клетките от F3 до J3 съдържат следните коледни и новогодишни празници: "2001-12-24", "2001-12-25", "2001-12-26", "2001-12-31", "2002-01-01".

=WORKDAY(C3; D3; F3:J3) връща 2001-12-28. Форматирайте числовото представяне като дата, например с формата YYYY-MM-DD.

Моля, подкрепете ни!