WEEKNUM_EXCEL2003

Резултатът показва номера на календарната седмица за дадена дата.

tip

Функцията WEEKNUM_EXCEL2003 изчислява номерата на седмици точно като Microsoft Excel 2003. За съвместимост с ODF OpenFormula и Excel 2010 използвайте функцията WEEKNUM, а когато просто искате номера на седмици по ISO 8601 – ISOWEEKNUM. Във версиите преди LibreOffice 5.1 WEEKNUM_EXCEL2003 се наричаше WEEKNUM_ADD.


Синтаксис

WEEKNUM_EXCEL2003(Дата; ТипНаРезултата)

Дата е датата в рамките на търсената календарна седмица.

ТипНаРезултата е 1 за седмица, започваща в неделя, или 2 за седмица, започваща в понеделник.

Примери

В коя седмица се пада 24.12.2001 г.?

=WEEKNUM_EXCEL2003(DATE(2001;12;24);1) връща 52.

Моля, подкрепете ни!