WEEKDAY

Връща деня от седмицата за дадената дата. Резултатът е цяло число между 1 (неделя) и 7 (събота), ако типът е 1 или не е зададен. За други типове вижте долната таблица.

note

Тази функция е от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) версия 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Синтаксис

WEEKDAY(Число [; Тип])

Число е десетично число – стойност за дата, за която трябва да се изчисли денят от седмицата.

Тип е незадължителен и определя типа на изчислението.

Тип

Връщан номер на ден от седмицата

1 или пропуснат

От 1 (неделя) до 7 (събота). За съвместимост с Microsoft Excel.

2

От 1 (понеделник) до 7 (неделя).

3

От 0 (понеделник) до 6 (неделя).

11

От 1 (понеделник) до 7 (неделя).

12

От 1 (вторник) до 7 (понеделник).

13

От 1 (сряда) до 7 (вторник).

14

От 1 (четвъртък) до 7 (сряда).

15

От 1 (петък) до 7 (четвъртък).

16

От 1 (събота) до 7 (петък).

17

От 1 (неделя) до 7 (събота).


note

Тези стойности важат само за стандартния формат за дати, избран в - LibreOffice Calc - Изчисляване.


note

Ако въведете дата като част от формула, наклонените черти и тиретата, използвани като разделители, се интерпретират като аритметични операции. Затова датите, въведени по такъв начин, не се разпознават като дати и причиняват погрешни изчисления. За да предотвратите тълкуване на датите като части от формули, използвайте функцията DATE, например DATE(1954;7;20), или ограждайте датата в кавички и я изписвайте по стандарта ISO 8601, например "1954-07-20". Избягвайте зависими от локала формати като "07/20/54", защото може да се получи грешка в изчисленията, ако документът бъде зареден при различни настройки за локал.


tip

Еднозначно преобразуване е възможно за дати и часове по стандарта ISO 8601 в разширените им формати с разделители. Ако възникне грешка #VALUE!, изчистете полето Генериране на грешка #VALUE! в - LibreOffice Calc - Формула, бутон Подробности... под „Подробни настройки за изчисляване“, списъчно поле Преобразуване от текст в число.


Примери

=WEEKDAY("2000-06-14") връща 4. (Параметърът „Тип“ липсва, затова се използва подразбираната номерация, започваща от неделя с номер 1. Денят 14 юни 2000 г. е бил сряда, затова е ден номер 4.)

=WEEKDAY("1996-07-24"; 2) връща 3. (Параметърът „Тип“ е 2, затова понеделник е ден номер 1. Денят 24 юли 1996 г. е бил сряда, затова номерът на деня е 3).

=WEEKDAY("1996-07-24"; 1) връща 4. (Параметърът „Тип“ е 1, затова неделя е ден номер 1. Денят 24 юли 1996 г. е бил сряда, затова номерът на деня е 4).

=WEEKDAY("2017-05-02";14) връща 6. (Параметърът „Тип“ е 14, затова вторник е ден номер 1. Денят 2 май 2017 г. е бил вторник, затова номерът на деня е 6.)

=WEEKDAY(NOW()) връща номера на текущия ден.

tip

За да проверите дали денят в A1 е работен, използвайте функциите IF и WEEKDAY както следва:
IF(WEEKDAY(A1; 2) < 6; "Работен ден"; "Почивен ден")


Моля, подкрепете ни!