Функции за URI

Тези функции за електронни таблици служат за вмъкване на данни от универсални идентификатори на ресурси (URI).

WEBSERVICE

Получава уеб съдържание чрез URI.

Синтаксис

WEBSERVICE(URI)

URI: URI на уеб услугата.

Примери

=WEBSERVICE("wiki.documentfoundation.org/api.php?hidebots=1&days=7&limit=50&action=feedrecentchanges&feedformat=rss")

Връща съдържанието на уебстраницата от "https://wiki.documentfoundation.org/api.php?hidebots=1&days=7&limit=50&action=feedrecentchanges&feedformat=rss".

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.2.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.WEBSERVICE

FILTERXML

Прилага израз на XPath върху документ на XML.

Синтаксис

FILTERXML(Документ на XML; Израз на XPath)

Документ на XML (задължителен): низ, съдържащ валиден поток на XML.

Израз на XPath (задължителен): низ, съдържащ валиден израз на XPath.

Примери

=FILTERXML(WEBSERVICE("wiki.documentfoundation.org/api.php?hidebots=1&days=7&limit=50&action=feedrecentchanges&feedformat=rss");"//lastBuildDate")

Връща информация за датата на последната версия на уикито.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.2.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.FILTERXML

ENCODEURL

Връща низ, кодиран като URL.

С тази функция можете да превърнете текст със знаци от национални азбуки (букви с ударения, азбуки извън ASCII, думи на азиатски език) в низ от стандартни знаци за URL.

Синтаксис

ENCODEURL(Текст)

Текст: низ, който да бъде кодиран като последователност от стандартни знаци за URL.

Примери

Ако клетката A1 съдържа текста на кирилица „автомобил“, =ENCODEURL(A1) връща %D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB.

Ако клетката B1 съдържа текста „車“, =ENCODEURL(B1) връща %E8%BB%8A („車“ означава „автомобил“ на японски).

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 5.0.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.ENCODEURL

tip

Уикистраници за WEBSERVICE, FILTERXML, ENCODEURL


Моля, подкрепете ни!