VALUE

Преобразува низовото представяне на число към числова форма. Ако подаденият низ е валидна дата, час или дата и час, връща се съответния сериен номер на дата и час.

Синтаксис

VALUE(Текст)

Текст: низ (в кавички), число или обръщение към клетка с един от тези типове, съдържаща стойността, която да бъде преобразувана.

note

Ако аргументът Текст е низ, представящ дата, час, парична сума или числова стойност с разделители на дробната част и хилядите, низът трябва да се подчинява на текущите настройки за локал.


Примери

=VALUE("1234") връща числовата стойност 1234.

=VALUE("+1,234.567") връща 1234.567 (при локал en-US). Забележете, че знакът "+" може да бъде пропуснат.

=VALUE("$100") връща 100 (при локал en-US). Забележете, че префиксът за валута трябва да отговаря на текущите настройки за локал.

=VALUE("50%") връща 0,5. Обърнете внимание, че заради знака "%" числовата част се дели на 100.

=VALUE("07/30/2021") връща 44407 (при локал en-US), което е поредният номер за дата и час, съответстващ на зададената дата.

=VALUE("09:20:25") връща 0,389178240740741, което е поредният номер за дата и час, съответстващ на зададената стойност за час.

tip

Вижте уикистраницата VALUE за повече подробности относно тази функция.


Моля, подкрепете ни!