TODAY

Връща текущата системна дата на компютъра. Стойността се обновява, когато отворите отново документа или променяте стойности в него.

Тази функция се преизчислява всеки път, когато се извършва преизчисляване.

note

Тази функция е от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) версия 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Синтаксис

TODAY()

TODAY е функция без аргументи.

Примери

TODAY() връща текущата системна дата на компютъра.

Моля, подкрепете ни!