TODAY

Връща текущата системна дата на компютъра. Стойността се обновява, когато отворите отново документа или променяте стойности в него.

Синтаксис

TODAY()

TODAY е функция без аргументи.

Пример

TODAY() връща текущата системна дата на компютъра.

Моля, подкрепете ни!